История

Авто-мото клуб “РОДЕО” е първата частна фирма за подготовка на водачи в гр.Стара Загора и Южна България. Всичко започва още през 1991г. с общите усилия на Павлина и Митко Трайкови. Близо 2 години Митко Трайков е единственият частен инструктор в града. По-добрите условия предлагани от ф.“РОДЕО” довеждат до разширяването й и до увеличаване броя на инструкторите. Това издига фирмата на водещо ниво в града. През 1994 разкрихме курсове и за категория "А", а 1996г. броят на инструкторите достигна 8. Фирмата развиваше и странични дейности като отпечатването и разпространението на книжки за оцветяване с различни видове превозни средства и пътни знаци. Издавахме и вестник “Авто-мото вести”.Също така бяхме и дистрибутор на “Сузуки” и представители на различни фирми.