W3.CSS Template

Записването за явяване на психологическо изследване се извършва минимум 24 часа преди провеждането му!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1) Копие на лична карта и оригинал за справка;
2) Копие на свидетелство за управление на МПС;
3) Копие на контролен талон;
4) Документ за платена такса (платена по банков път);
5) При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството,
от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;

Психологическа лаборатория

към МЦ "Дианамед" ЕООД – Пловдив с клон в АМК "Родео" гр.Стара Загора, ул.Ген.Гурко №84, тел: 0889795837

Какво предлагаме:

Установяване на психологическа годност за:

Придобиване на категории : C, C1, D, D1, Ттб, Ттм;

За обществен превоз на пътници и товари;
За таксиметров превоз;
За водачи с отнето свидетелството за управление;

Установяване на психологическа годност за чужденци:

Чужденците, дългосрочно пребиваващи в Р. България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл.162,ал.4 от ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на МПС от категориите по т.1

Коректност и точност:

В АМК "Родео" работят квалифицирани специалисти, които ще допринесът за безпроблемното преминаване на подготовката и издържането на курса от ваша страна.

Валидност:

Валидността на психологическото изследване е 3 години. Таксите могат да се заплащат на място или по банкова сметка:

Райфайзенбанк IBAN: BG50RZBB91551007766704 Медицински център „ДИАНАМЕД“ ЕООД