Дати за нови курсове

В нашата фирма в понеделник на четните седмици започва нова група за курс категория „В”. Сутрешната теория се води от 10.00ч.- 12.30ч. /за ученици, които са втора смяна на училище/, а вечерната теория от 17.00ч.- 19.30ч. Теоретичните занятия се провеждат в кабинета ни на адрес ул.”Генерал Гурко” 84, ет.1 (на ъгъла с ул.”Парчевич”). Необходимо е да си носите материалите, които ще ви предоставят от офиса за подготовка по теория, както тетрадка и химикал. Сбирките за целия курс са 10, с продължителност 2-2.5 астрономически часа. Последната сбирка е вътрешен изпит. Практиката на фирмата показва, че тези които не посещават редовно теорията обикновено отпадат на изпита.

ГРАФИК НА ДАТИТЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА НОВИ ГРУПИ ЗА 2021г.

МЕСЕЦ СУТРИН ВЕЧЕР
Януари 6, 20 6, 20
Февруар 3, 17 3, 17
Март 2, 16, 30 2, 16, 30
Април 13, 27 13, 27
Май 11, 25 11, 25
Юни 8, 22 8, 22
Юли 6, 20 6, 20
Август 3, 17, 31 3, 17, 31
Септември 14, 28 14, 28
Октомври 12, 26 12, 26
Ноември 9, 23 9, 23
Декември 7, 21 7, 21