ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Записването за курса става предварително в офиса:
гр.Стара Загора, ул."Ген.Гурко" 84, ап.2 /на ъгъла с ул."Парчевич"/ гр.Гълъбово, кв.Строител бл.41, ет.1, ап.4


Необходими документи:
-копие на лична карта от двете страни
- копие на шофьорска книжка от двете страни
- копие на контролен талон или акт
- такса:

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ:
Контролните точки могат да се възстановяват в следните случаи:


1. Ако водач на МПС в продължение на две години не допусне някое от нарушенията, за които е предвидено отнемане на точки, точките му се възстановяват до първоначалния максимален размер.
- копие на шофьорска книжка от двете страни

2. При преминаване на допълнително обучение се възстановява до определен брой точки (13), но не повече от 1 път за 1 календарна година, като с това не се надвишава размерът на максималния брой контролни точки.

3. След успешно полагане на изпит за придобиване на правоспособност от водач, на когото са отнети всички контролни точки , точките му се възстановяват до първоначалния размер.