Необходими документи

1. Личната карта - копие от двете страни

2. Копие на диплома за завършено минимум основно образование

3. Снимка - 2 бр.

4. Медицинско свидетелство

5. Ако сумата се внася на вноски- първоначална вноска – 100 лв.

Водачът,който притежава правоспособност за управление на МПС от категория "В" има право да управлява - Автомобили, чиято допустима максимална маса не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане, без мястото на водача, не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса до 750 кг. Допустимата максимална маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство. Кандидатите могат да започнат курса на 17 години и 9 месеца, но на изпита трябва да имат навършени 18 години.