Категория А

Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от кат. "А" има право да управлява мотоциклет. Мотоциклет е двуколесно моторно превозно средство с кош или без кош, или мотокриколки със симетрично разположение на колелата, с работен обем на двигателя над 50 куб.см, с конструктивна скорост по-голяма от 45 км/ч и с максимална мощност над 15 kw. Кандидатите трябва да са навършили 24 години, ако кандидата е употребявал мотоциклет от категория "А2" не по-малко от две години - навършени 20 години и навършени 21 години за управление на триколесни МПС с мощност над 15 kw.

Цена на курса: По запитване в нашия офис.

Категория А1

Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от категория "А1" има право да управлява мотоциклет с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см., с максимална мощност не повече от 11kw и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kw/kg. Към категория "А1" се приравняват и триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kw. Кандидатите трябва да са навършили 16 години.

Цена на курса: По запитване в нашия офис.

Категория А2

Водачът, който притежава правоспособност за управление на МПС от категория "А2" има право да управлява мотоциклет с мощност, която не превишава 35kw и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kw/kg, като удвоената реална мощност не по-голяма от нетната мощност на двигателя. Кандидатите трябва да са навършили 18 години.

Цена на курса: По запитване в нашия офис.